0491/366302 info@springkids.be

REGLEMENT

Algemene huurvoorwaarden

1) RESERVATIE:

 • De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd.
 • Voor reservaties kan u ons bellen op het GSM nr: 0491/366302. of stuur ons een Email: info@springkids.be.

2) ANNULATIES:

 • Bij aanhoudend slecht weer of voorspelling van slecht weer kan zowel de huurder als de verhuurder kosteloos annuleren.

3) BETALING:

 • De betaling van de gehuurde attracties gebeurt contant bij in ontvangst name van de gehuurde attractie OF op voorhand per overschrijving. Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 • De prijs is voor 1 dag, ook op zon- & feestdagen.
 • Wenst u een springkasteel voor een langere tijd te huren neem dan gerust contact met ons op.

4) WAARBORG:

 • Voor sommige producten vragen wij een waarborg. Dit staat dan steeds bij het product in kwestie vermeld.

5) LEVERING, OPHALING & PLAATSING:

 • De levering is gratis binnen een straal van 15 km.
 • Woont u buiten de zone (meer dan 15 km) dan rekenen wij een vergoeding aan, deze zal afhankelijk zijn van het aantal kilometers die gereden moeten worden.
 • Je kan de uren zelf kiezen. Hier werken we dan standaard met een marge van 2u. Levering is ten vroegste tussen 7u en 9u en ten laatste tussen 12u en 14u. Ophaling is ten laatste om 22u.
 • Voor de plaatsing hebben wij een vrije doorgang nodig van 1-2 meter. Wij leveren ook niet door het huis tenzij je daar voldoende plaats hebt om tot in de tuin te geraken.

6) IN ONTVANGSTNAME:

 • Bij in ontvangstname zal de huurder een huurovereenkomst tekenen.
 • Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
 • Ook bevestigt hij op de hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van het springkasteel.
 • Indien de huurder bij levering of onmiddellijk nadien schade vaststelt dient hij de verhuurder te verwittigen.
 • Indien de verhuurder niet op de hoogte gebracht werd, zal deze niet weten of de schade al aanwezig was waardoor de schade op de huurder verhaalt zal worden.

7) PLAATSING:

 • Het springkasteel kan best op een vlakke en zachte ondergrond, bij voorkeur gras, geplaatst worden. Het mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond ( stenen, glas,…).
 • De blower van het springkasteel mag nooit afgedekt worden, deze is bestand tegen water.
 • Indien u de blower uitschakelt, mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is.
 • Indien het springkasteel bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan.
 • Het springkasteel mag na opstelling niet verplaatst worden.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen(voorkomt verbranding van de motor).
 • HET IS VERBODEN OM EEN GEHUURD SPRINGKASTEEL DOOR TE VERHUREN !!!!!!!

8) AANSPRAKELIJKHEID:

 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode.
 • Hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan, de kosten voor vervanging (nieuwwaarde) of reparatie op zich nemen.
 • De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder, de huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.

9) VERANTWOORDELIJKHEID:

 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik, de op- en afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
 • Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen.
 • Het springkussen wordt proper geleverd en dient ook proper te zijn  bij het ophalen. Indien het springkussen vuil is zijn wij genoodzaakt 50€ reinigingskosten aan te rekenen aan de huurder.

 

 

 

10) WAT BIJ REGEN?

 • Bij regenweer blijft het kasteel gewoon in opgeblazen toestand staan, uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden:

– Stroom uitschakelen

– De muren naar binnen plooien

– Springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen.

– Indien het toch open blijft liggen, sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. BELANGRIJK: na regen het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen.

NB: om misverstanden te vermijden: overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen.

Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig, maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen.

11) GEBRUIK VAN DE ATTRACTIES:

 • Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het luchtkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
 • Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.
 • Verboden te roken, te eten of te drinken op het kasteel.
 • Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen.
 • EEN SPRINGKASTEEL IS ONTWORPEN VOOR KINDEREN EN NIET VOOR VOLWASSENEN.
 • MAXIMUM 12 KINDEREN PER KASTEEL.

12) VOORZIENINGEN:

 • De huurder moet stroom van 220V en 16A voorzien, dit is een normaal stopcontact.
 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1-2 meter om het springkasteel op zijn plaats te krijgen.
 • Voorzie rond het springkasteel een ruimte van minstens 0,5 meter langs elke zijde en 1 meter achter het kasteel voor de meter.

DE KLANT BEVESTIGD AKKOORD TE GAAN MET DE VOORWAARDEN